Spolupráce a podpora

 

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz-menší


Název projektu: Podpora inkluze v MŠ Milosrdných bratří

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003084

Zahájení realizace projektu: 1. 3. 2017

Ukončení realizace projektu: 28. 2. 2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 232 116 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora a osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ.

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených
na matematickou pregramotnost a inkluzi a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

Nastavené šablony:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti matematické pregramotnosti
a inkluze.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

 

sd_group_clen_pomahame_r

Název projektu: Administrativní podpora MŠ Milosrdných bratří s.r.o.

Díky projektu Administrativní podpora MŠ Milosrdných bratří s.r.o. dochází v roce 2019 k posílení administrativního zázemí školy. Administrativní pracovnice na této pozici realizuje

drobnější administrativní činnosti a pomáhá s přípravou prostředí a tvorbou pomůcek pro děti ve třídě. Právě tvorba smysluplných pomůcek v duchu Montessori pedagogiky je pro MŠ Milosrdných bratří charakteristická a vzhledem ke krátké době existence školy je v této oblasti stále ještě hodně možností pro rozvoj. Tento projekt financují Severočeské doly a.s. (člen skupiny ČEZ).

 

 

poradna - LOGO PRO WEBY SKOL   Psychologickou a speciálně pedagogickou podporu v rámci vzdělávání poskytuje našim dětem Křesťanská pedagogicko - psychologická poradna v Brně. V případě potřeby se na její pracovníky mohou jak rodiče tak pedagogové školky kdykoli obrátit. Bližší info a kontakt do KPPPB - zde

 

  

Velké díky

 

vám všem, kteří jakkoli přispíváte k provozu naší mateřské školy
v klášteře milosrdných bratří.  Jsme vděčni, že nás podporujete
vlídným slovem, modlitbou, praktickou pomocí a finančními dary.

Děkujeme také za podporu všem, kteří jste pro nás hlasovali v ankete NEJ ŠKOLKA, protože jste nám vybojovali největší počet hlasů :-). Ty se staly základem pro pořízení skluzavky na zahradu. Za finanční dar v souvislosti
se skluzavkou děkujeme všem našim rodičům, zřizovateli
a firmě PALIS Plzeň spol. s r.o.
Moc si veškeré podpory vážíme.

 

Za možnost používat obrázky a grafické prvky v naší školce i materiálech děkujeme

 

             panu Joelu Henriquesovi
We are grateful to Mr. Joel Henriques for granting the permission to use
his images and graphic in our school and materials.

 

 

 

 

pohádková kniha