Dokumenty

 

Školní vzdělávací program

Školní řád

Výroční zprávy

Stravovací řád

Další důležité dokumenty

     - Etiický kodex

     - Dotazníky pro rodiče

     - Kriteria pro přijetí 2017 - 18

     - Úplata za předškolní vzdělávání

Formuláře ke stažení

     - Žádost o přijetí

     - Evidenční list dítěte

     - Pmocnění k vyzvedávání

     - Žádost o poskytnutí zdravotní péče

     - Odhlášení dítěte z MŠ

 

 

pohádková kniha