Kurzy pro pedagogy

Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD


Akreditace MŠMT - č. j.
31094/2016-1-921
I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ (v rámci OP VVV - výzva Šablony pro MŠ a ZŠ)

Kurz je zaměřen na prohloubení kompetencí pedagogických pracovníků MŠ souvisejících se vzděláváním dětí neklidných a dětí s poruchou autistického spektra. Náplň kurzu vychází z praxe lektorek (učitelek MŠ) a nabízí jak teoretický vhled do tématu, tak především sdílení praktických zkušeností osvědčených realizací inkluze v běžné třídě MŠ, osvojení si nových metod práce a rozšíření možností řešení problémových situací jak s dětmi, tak s jejich rodiči.

Cílem tematického celku věnovaného syndromu ADHD je nabídnout možnosti konstruktivního přístupu k neklidným dětem a rodinám, z nichž tyto děti pocházejí. Účastníkům se dostane konkrétních doporučení pro práci s dětmi s ohledem na příčiny jejich neklidu a na budování jejich sociálních, komunikačních a emočních kompetencí. V rámci témat týkajících se problematiky PAS se účastníci seznámí s metodami, které lze v této oblasti využívat, a které jsou ověřeny praxí v MŠ Milosrdných bratří - viz témata výuky.

Kurz se uskuteční v prostorách Mateřské školy Milosrdných bratří. Účastníci budou moci nahlédnout do materiálů, které se využívají v práci s dětmi a budou si moci vyzkoušet pomůcky, jež jsou dětem k dispozici
a byly často vyrobeny na míru potřeb konkrétních dětí. Příklady pomůcek viz Fotogalerie

Témata výuky

Problematika syndromu ADHD (8 hodin)

  • Neklid u dětí - příčiny neklidu coby východislo pro přístup k dítěti
  • Výchova dítěte - tréninkk pro budoucnost
  • Komunikace a její možnosti v práci s dítětem a třídou
  • Řešení problémových situací

Poruchy autistického spektra (8 hodin)

  • Využití metodiky strukturovaného učení
  • Praktické přístupy k nácviku sebeobsluhy
  • Praktické přístupy k nácviku sociálního chování
  • Týmová spolupráce pedagogických pracovníků a školní klima podporující integraci

Počet účastníků: 12
Vzdělávání je určen učitelům a pedagogickým asistentům působícím v MŠ
Cena: 1330 Kč
Časová dotace kurzu je 16 hodin.
Místo: Mateřská škola Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno
Lektoři: Bc. Petra Škrdlíková, Mgr. Tereza Procházková
Garant kurzu: doc. Lenka Lacinová, Ph.D.Aktuální termíny kurzů v r. 2017

název kurzu termíny čas

Inkluze v MŠ se zaměřením
na problematiku PAS
a syndrom ADHD

podrobné informace

22.-23. 9. 2018 (so-ne)
VOLNÉ

9.00-17.00
oba dny

 

Pro přihlášení rozklikněte konkrétní kurz a vyplňte formulář. Případně se můžeze přihlásit prostřednictvím emailu  vzdelavani (zavinac) milosrdni.cz.
Po potvrzení rezervace místa v kurzu obdržíte pokyny k platbě a bližší informace ke kurzu.

 

Ohodnoťte nás!

nalepka_online_big