Kurzy pro pedagogy

 

1. Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku 
                         syndromu ADHD 

 

Akreditace MŠMT - schválena, na číslo akreditace čekáme

I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ (v rámci OP VVV - výzva Šablony pro MŠ a ZŠ II)

Časová dotace - 8 hodin

Lektoři: Bc. Petra Škrdlíková, Mgr. Filip Škrdlík

Kurz je zaměřen na prohloubení kompetencí pedagogických pracovníků
souvisejících se vzděláváním dětí neklidných a dětí s ADHD. Náplň kurzu
vychází z praxe lektorky (ředitelky MŠ) a poradenského psychologa
a nabízí jak teoretický vhled do tématu, tak především sdílení praktických
zkušeností osvědčených realizací inkluze v běžné třídě MŠ, osvojení si
nových metod práce a rozšíření možností řešení problémových situací jak
s dětmi, tak s jejich rodiči.

Cílem kurzu je nabídnout možnosti konstruktivního přístupu k neklidným dětem
a rodinám, z nichž tyto děti pocházejí. Účastníkům se dostane konkrétních
doporučení pro práci s dětmi s ohledem na příčiny jejich neklidu a na budování
jejich sociálních, komunikačních a emočních kompetencí.

V rámci vzdělávání je akceptována 25% absence.

Kurz je určen  učitelům MŠ, speciálním pedagogům, psychologúm, asistentúm pedagoga

 

2. Inkluze v MŠ se zaměřením 
                         na problematiku PAS


Akreditace MŠMT - schválena, na číslo akreditace čekáme

I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ (v rámci OP VVV - výzva Šablony pro MŠ a ZŠ II)

Časová dotace: 8 hodin

Lektor: Mgr. Tereza Procházková, Mgr. Lucie Krejčířová

Kurz je zaměřen na prohloubení kompetencí pedagogických pracovníků
souvisejících se vzděláváním dětí s poruchou autistického spektra. 
V rámci témat týkajících se problematiky PAS se účastníci seznámí
s metodami, které lze v této oblasti využívat, a které jsou ověřeny praxí
v MŠ Milosrdných bratří.

V rámci vzdělávání je akceptována 25% absence.

Kurz je určen učitelům MŠ, speciálním pedagogům, psychologům, asistentům pedagoga

Bližší info o kurzech připravujeme.

 

3., 4. Inkluze v MŠ
         - smysluplné didaktické pomůcky I,II

(výroba a možnosti používání smysluplných didaktických pomůcek jako prostředku pro efektivní integraci dětí do běžných tříd MŠ, a dále rozvoj kompetencí dítěte k následnému zvládnutí trivia, předmatematické představy).

Akreditace MŠMT -  č.j.: MSMT- 13579/2018-1-524

2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin (v rámci OP VVV - výzva Šablony pro MŠ a ZŠ II)

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin (v rámci OP VVV - výzva Šablony pro MŠ a ZŠ II)

Dva osmihodinové samostatné, avšak na sebe navazující semináře jsou určeny zejména pedagogickým pracovníkům podílejícím se na předškolním vzdělávání. Cílem vzdělávání je přiblížit možnosti výroby a využití pomůcek jak pro děti s postižením, které jsou integrované do běžných MŠ, tak při vzdělávání dětí intaktních. Seminář je založen zejména na praktických ukázkách pomůcek pro děti s PAS, mentálním či kombinovaným postižením a prezentaci práce s nimi.

Pomůcky jsou vyráběny především z běžně dostupných materiálů v mateřských školách. Jsou rozděleny tematicky do jednotlivých oblastí – rozvoj smyslů, manipulační činnosti a hry, praktický život, výtvarné činnosti, předmatematické dovednosti, trivium.

Během seminářů bude věnován čas také námětům na dotvoření již existujících pomůcek tak, aby bylo jejich užívání pro děti smysluplnější a pomůcky po přetvoření respektovaly principy montessori pedagogiky či strukturovaného učení.

V rámci kurzů je akceptována 25% absence.

Cílová skupina: učitelé MŠ, asistenti pedagoga, speciální pedagogové, psychologové

Ukázky našich pomůcek jsou k nahlédnutí ve Fotogalerie

Podrobné informace ke kurzům:
Smysluplné pomůcky I
Smysluplné pomůcky II

 Aktuální termíny kurzů a PŘIHLAŠOVÁNÍ

 

KURZ TERMÍNY ČAS
Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku syndromu ADHD 25. 1. 2020 (so)
Ještě jsou volná místa
9.00-17.00
21. 3. 2020 (so)
Ještě jsou volná místa
9.00-17.00
Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku poruch autistického spektra Termín je v jednání.
Smysluplné pomůcky I Zrovna není žádný termín otevřený.
Smysluplné pomůcky II 23. 11. 2019 (so)
Kurz je naplněný
9.00-17.00


Pro přihlášení rozklikněte konkrétní kurz a vyplňte formulář. Případně se můžeze přihlásit prostřednictvím emailu  vzdelavani (zavinac) milosrdni.cz.

Po potvrzení rezervace místa v kurzu obdržíte pokyny k platbě a bližší informace ke kurzu.

Co když je termín kurzu již naplněný?

Přihlásit se můžete i na obsazený kurz jako náhradník. V případě, že se uvolní nějaké místo, Vás obratem budeme kontaktovat.

 

 

pohádková kniha

00-titulka