Kurzy pro pedagogy


Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS
a syndrom ADHD

Akreditace MŠMT - č. j. 31094/2016-1-921
I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ (v rámci OP VVV - výzva Šablony pro MŠ a ZŠ)

Kurz je zaměřen na prohloubení kompetencí učitelů MŠ souvisejících
se vzděláváním dětí neklidných a dětí s poruchou autistického spektra. Náplň kurzu vychází
z praxe lektorek (učitelek MŠ) a nabízí jak teoretický vhled do tématu, tak především sdílení praktických zkušeností osvědčených realizací inkluze v běžné třídě MŠ, osvojení si nových metod práce a rozšíření možností řešení problémových situací jak s dětmi, tak s jejich rodiči.

Cílem tematického celku věnovaného syndromu ADHD je nabídnout možnosti konstruktivního přístupu k neklidným dětem a rodinám, z nichž tyto děti pocházejí. Účastníkům se dostane konkrétních doporučení pro práci s dětmi s ohledem na příčiny jejich neklidu a na budování jejich sociálních, komunikačních a emočních kompetencí.
V rámci témat týkajících se problematiky PAS se účastníci seznámí s metodami, které lze v této oblasti využívat, a které jsou ověřeny praxí v MŠ Milosrdných bratří - viz témata výuky.

V rámci vzdělávání je akceptována 25% absence.

Cílová skupina: učitelé MŠ

Podrobné informace ke kurzu ZDE.

* * *

Smysluplné pomůcky 
jako prostředek inkluzivního vzdělávání v MŠ I a II

(výroba a možnosti používání didaktických pomůcek jako prostředku pro efektivní integraci dětí do běžných tříd MŠ, a dále rozvoj kompetencí dítěte k následnému zvládnutí trivia, předmatematické představy).

Akreditace MŠMT -  č.j.: MSMT- 13579/2018-1-524

2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin (v rámci OP VVV - výzva Šablony pro MŠ a ZŠ II)

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin (v rámci OP VVV - výzva Šablony pro MŠ a ZŠ II)

Dva osmihodinové samostatné, avšak na sebe navazující semináře jsou určeny zejména pedagogickým pracovníkům podílejícím se na předškolním vzdělávání. Cílem vzdělávání je přiblížit možnosti výroby a využití pomůcek jak pro děti s postižením, které jsou integrované do běžných MŠ, tak při vzdělávání dětí intaktních. Seminář je založen zejména na praktických ukázkách pomůcek pro děti s PAS, mentálním či kombinovaným postižením a prezentaci práce s nimi.

Pomůcky jsou vyráběny především z běžně dostupných materiálů v mateřských školách. Jsou rozděleny tematicky do jednotlivých oblastí – rozvoj smyslů, manipulační činnosti a hry, praktický život, výtvarné činnosti, předmatematické dovednosti, trivium.

Během seminářů bude věnován čas také námětům na dotvoření již existujících pomůcek tak, aby bylo jejich užívání pro děti smysluplnější a pomůcky po přetvoření respektovaly principy montessori pedagogiky či strukturovaného učení.

V rámci kurzů je akceptována 25% absence.

Cílová skupina: učitelé MŠ, asistenti pedagoga, speciální pedagogové, psychologové

Ukázky našich pomůcek jsou k nahlédnutí ve Fotogalerie

Podrobné informace ke kurzům:
Smysluplné pomůcky I
Smysluplné pomůcky II

 Aktuální termíny kurzů a PŘIHLAŠOVÁNÍ

 

KURZ TERMÍNY ČAS
Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD 19.-20. 10. 2019 (so-ne)
Kurz je naplněný
9.00-17.00
oba dny
Smysluplné pomůcky I Zrovna není žádný termín otevřený.
Smysluplné pomůcky II 23. 11. 2019 (so)
Ještě jsou volná místa
9.00-17.00


Pro přihlášení rozklikněte konkrétní kurz a vyplňte formulář. Případně se můžeze přihlásit prostřednictvím emailu  vzdelavani (zavinac) milosrdni.cz.

Po potvrzení rezervace místa v kurzu obdržíte pokyny k platbě a bližší informace ke kurzu.

Co když je termín kurzu již naplněný?

Přihlásit se můžete i na obsazený kurz jako náhradník. V případě, že se uvolní nějaké místo, Vás obratem budeme kontaktovat.

 

 

pohádková kniha

00-titulka