Mateřská škola

 

je místem smysluplného
vzdělávání,
výchovy a vedení
dětí v souladu
s křesťanskými hodnotami.

Pod křídly andělů

 

MŠ se nachází
v několika nově
zrekonstruovaných
místnostech uvnitř kláštera.
Citlivou rekonstrukcí
vzniklo kouzelné místo
vhodné pro pobyt dětí
se zachováním estetické hodnoty
historických prostor..

Požehnání

V prostorách kláštera
milosrdní bratři po staletí
pečovali o potřebné
a nemocné. S požehnáním
vedení Řádu děti navštěvující školku
zakoušejí modlitební podporu
a bezpodmínečné přijetí
od každého ze současných členů
komunity bratří.

Individuální přístup

Malá skupina 15 dětí
umožňuje vnímání
každého z nich
v jeho jedinečnosti
a v respektu stupně
jeho vývoje.

Poznání

Pobyt ve školce s sebou nese
příležitost
pro nové zkušeností,
zážitky,
poznávání sebe sama, druhých,
i světa kolem nás.

Pohádka o školce 2014/2015

Podívejte se, jak jsme se společně měli v již téměř uplynulém školkovském roce. 

Video - Pohádka o školce

Montessori pedagogika

Práce s dětmi v MŠ je do velké míry ovlivněna principy Montessori pedagogiky. Vedle standartních her a hraček tak mají děti k dispozici i originální či vyrobené Montessori pomůcky.

Zdravý vývoj

Každý den,
téměř za každého počasí, 
věnujeme dostatek času
venkovním aktivitám

Srdečně zveme!

Krásné Vánoce!

Radostné prožití vánočních svátků Vám ze srdce přeje

Mateřská škola
Milosrdných bratří

Ohodnoťte nás!

nalepka_online_big

Prohlášení ředitelů a ředitelek škol k problematice nárokovosti míst pro dvouleté děti

4. 3. 2018

    Dovolujeme si jako profesionálové, kteří mají po praktické stránce největší zkušenosti s procesem vzdělávání dětí v mateřských školách, vyjádřit svoje postoje k nyní velmi diskutovanému tématu nárokovosti míst pro dvouleté děti v mateřské škole. Tato povinnost by měla vyvstat v roce 2020… více

rubrika: Aktuality

O sociálních kompetencích v mateřské škole

13. 10. 2016

Článek o sociálních kompetencích u předškolních dětí vyšel v říjnovém čísle časopisu Informatorium. Autorkou textu je paní ředitelka Petra Škrdlíková, mediálními hvězdami na některých fotografiích jsou děti z MŠ Milosrdných bratří. Článek je k dispozici zde -  O soc.kompetencích v MŠ.pdf více

rubrika: Aktuality

Duben 2018

11.04.2018 MŠ MB Setkání se zájemci o vzdělávání…

více

Květen 2018

12.05.2018 MŠ MB Inkluze v MŠ se zaměřením na pr…

více