Pod křídly andělů

 

MŠ se nachází
v několika nově
zrekonstruovaných
místnostech uvnitř kláštera.
Citlivou rekonstrukcí
vzniklo kouzelné místo
vhodné pro pobyt dětí
se zachováním estetické hodnoty
historických prostor..

Požehnání

V prostorách kláštera
milosrdní bratři po staletí
pečovali o potřebné
a nemocné. S požehnáním
vedení Řádu děti navštěvující školku
zakoušejí modlitební podporu
a bezpodmínečné přijetí
od každého ze současných členů
komunity bratří.

Individuální přístup

Malá skupina 15 dětí
umožňuje vnímání
každého z nich
v jeho jedinečnosti
a v respektu stupně
jeho vývoje.

Poznání

Pobyt ve školce s sebou nese
příležitost
pro nové zkušeností,
zážitky,
poznávání sebe sama, druhých,
i světa kolem nás.

Montessori pedagogika

Práce s dětmi v MŠ je do velké míry ovlivněna principy Montessori pedagogiky. Vedle standartních her a hraček tak mají děti k dispozici i originální či vyrobené Montessori pomůcky.

Podpora

Tak jako musí motýl zesílit,

aby mohl vzlétnout do oblak,

sílí i naše děti, aby mohly vykročit

a obstát v životě.

Mateřská škola

je místem smysluplného
vzdělávání,
výchovy a vedení
dětí v souladu
s křesťanskými hodnotami.

Kamarádi a milí rodiče, připravili jsme pro vás stránku, na které najdete nápady a typy, jak smysluplně využít čas během těchto týdnů. Stránku průběžně aktualizujeme.

Moc na vás myslíme a těšíme se,
až se budeme moci v naší škole zase setkat! :)

KNIHY POHÁDEK
NAŠICH DĚTÍ:

pohádková kniha

00-titulka

Výsledky přijímacího řízení

18. 5. 2020

  Pro školní rok 2020 - 2021 byly v přijímacím řízení přijaty 3 děti. U dalších tří dětí bylo přerušeno správní řízení v souvislosti s nutností doložení podkladů nutných k přijetí. Po doložení těchto dokladů ve stanoveném termínu bude správní řízení obnoveno a děti budou přijaty ke vzdělávání… více

rubrika: Aktuality

OPATŘENÍ V MŠ V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ onemocnění COVID-19

16. 3. 2020

V souvislosti s pandemií koronaviru je MŠ Milosrdných bratří  s platností od 16.3. 2020 uzavřena.  S ředitelkou MŠ je v této době možné komunikovat obvyklým způsobem - viz Kontakt. více

rubrika: Aktuality

» Nalezeny žádné akce.