Semináře pro rodiče

Termíny seminářů naleznete na hlavní straně webových stránek mateřské školy
v "Kalendáři". Vzděláváním rodičů chceme přispět k informovanosti rodičovské veřejnosti o důležitých tématech souvisejících s předškolním věkem. Aktivní přístup rodičů k výchově a vzdělávání dětí vnímáme jako důležitý a rádi jej svými aktivitami podporujeme.

 

V roce 2019 - 20 budeme realizovat postupně 4 semináře pro rodiče. Semináře jsou zdarma, je však nutné se předem přihlásit (viz e mail školky) z důvodu omezené kapacity míst na semináři. Konkrétní termíny seminářů upřesníme v září. Pro vytrvalé zájemce
o problematiku výchovy a vzdělávání dětí vkládáme průběžně do rubriky
Pro rodiče články nebo rozhlasové a televizní pořady s odborníky na daná témata, které ladí s našim vímáním problematiky výchovya vzdělávání dětí.

Plán seminářů:

1. říjen 2019                    "Připravené prostředí" a něco málo o úklidu
                                          (Petra Škrdlíková)

2.  listopad 2019               Vyjadřování emocí u dětí a řešení konfliktních situací
                                          (Petra Škrdlíková)

3.  únor 2020                    Komunikace s dítětem (Petra Škrdlíková)

4.  březen 2020                Smysluplné hry a hračky (Tereza Procházková)

 

 

 

pohádková kniha

00-titulka