Semináře pro rodiče

Termíny seminářů naleznete na hlavní straně webových stránek mateřské školy
v "Kalendáři". Vzděláváním rodičů chceme přispět k informovanosti rodičovské veřejnosti o důležitých tématech souvisejících s předškolním věkem. Aktivní přístup rodičů k výchově a vzdělávání dětí vnímáme jako důležitý a rádi jej svými aktivitami podporujeme.

 

V roce 2019 - 20 budeme realizovat postupně 4 semináře pro rodiče. Semináře jsou zdarma, je však nutné se předem přihlásit (viz e mail školky) z důvodu omezené kapacity míst na semináři. Pro vytrvalé zájemce
o problematiku výchovy a vzdělávání dětí vkládáme průběžně do rubriky
Pro rodiče články nebo rozhlasové a televizní pořady s odborníky na daná témata, které ladí s našim vímáním problematiky výchovya vzdělávání dětí.

Plán seminářů:

8. říjen 2019                     "Připravené prostředí" a něco málo o úklidu
                                          (Petra Škrdlíková)                              

26. listopad 2019               Vyjadřování emocí u dětí a řešení konfliktních situací
                                          (Bc. Petra Škrdlíková)

4.  únor 2020                     Komunikace s dítětem (Bc. Petra Škrdlíková)

25.únor 2020                     Sourozenecké vztahy  (Mgr. Terezie Pilátová)

31. březen 2020                Smysluplné hry a hračky  (Mgr. Tereza Procházková)                                                            

Seminář Smysluplné hry a hračky je na základě opatření MZDR prozatím zrušen. Pokud to podmínky dovolí,
bude se konat v náhradím termínu 

opatření MZDR:

  *   mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN ze dne 10.03.2020
  *   mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10.03.2020
  *   informace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 10.03.2020
  *   všechny tři přílohy také ke stažení zde: http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/koronavirus-od-10032020

 

 

pohádková kniha

00-titulka