Semináře pro rodiče

Termíny seminářů naleznete na hlavní straně webových stránek mateřské školy
v "Kalendáři". Vzděláváním rodičů chceme přispět k informovanosti rodičovské veřejnosti o důležitých tématech souvisejících s předškolním věkem. Aktivní přístup rodičů k výchově a vzdělávání dětí vnímáme jako důležitý a rádi jej svými aktivitami podporujeme.

 

V roce 2019 - 20 jsme realizovali 5 seminářů pro rodiče. Podobná nebo stejná témata budou (pokud to eidemiologická situace dovolí)  na programu seminářů i v příštím školním roce. termíny jednotlivých seminářů budou zveřejněny během měsíce září 2020.

Semináře jsou zdarma s možností dobrovolného příspěvku, je však nutné se předem přihlásit (viz e mail školky) z důvodu omezené kapacity míst na semináři. Pro vytrvalé zájemce o problematiku výchovy a vzdělávání dětí vkládáme průběžně do rubriky
Pro rodiče články nebo rozhlasové a televizní pořady s odborníky na daná témata, které ladí s našim vímáním problematiky výchovya vzdělávání dětí.

Cyklus rodičovského vzdělávání v MŠMB:

 

- "Připravené prostředí" a něco málo 
   o úklidu                                                               

-  Vyjadřování emocí u dětí a řešení konfliktních situací                                

-  Komunikace s dítětem

-  Sourozenecké vztahy  

-  Smysluplné hry a hračky  

                                          

       

                                                      

 

 

 

pohádková kniha

00-titulka