Semináře pro rodiče

Termíny seminářů naleznete na hlavní straně webových stránek mateřské školy
v "Kalendáři". Vzděláváním rodičů chceme přispět k informovanosti rodičovské veřejnosti o důležitých tématech souvisejících s předškolním věkem. Aktivní přístup rodičů k výchově a vzdělávání dětí vnímáme jako důležitý a rádi jej svými aktivitami podporujeme.

 

V roce 2018 - 19 budeme realizovat postupně 4 semináře pro rodiče. Semináře jsou zdarma, je však nutné se předem přihlásit (viz e mail školky) z důvodu omezené kapacity míst na semináři. Pro vytrvalé zájemce
o problematiku výchovy a vzdělávání dětí vkládáme průběžně do rubriky
Pro rodiče články nebo rozhlasové a televizní pořady s odborníky na daná témata, které ladí s našim vímáním problematiky výchovya vzdělávání dětí.

Plán seminářů:

1. 16.10. 2018 - 17:00 h   "Připravené prostředí" doma a ve školce 
                                          (Petra Škrdlíková)

2.  20.11. 2018 - 17:00 h  Vyjadřování emocí u dětí a řešení konfliktních situací
                                          (Petra Škrdlíková)

3.  5. 2.  2019 - 17:00 h    Komunikace s dítětem (Petra Škrdlíková)

4.  5. 3.  2019 - 17:00 h    Smysluplné hry a hračky (Tereza Procházková)

 

 

 

pohádková kniha