Volná místa

Kolegyně na zastupování

 

Pro případ nemoci či účasti na vzdělávání hledáme kolegyni, která by nám byla ochotna občas vypomáhat na pozici

- učitelka

- asistentka pedagoga

- provozní pracovnice

V případě zájmu kontaktujte paní ředitelku emailem nebo telefonicky -  Kontakt

 

Volná místa pro děti

 

Kapacita mateřské školy je momentálně naplněna a nemáme volná místa
pro děti.
Informace o přijímacím řízení pro rok 2020/21zveřejníme začátkem roku 2020. Kriteria pro přijetí dítěte budou obdobně jako v minulém roce reflektovat

1) zájem o spolupráci při vzdělávání dětí s naší mateřskou školou, který mohou rodiče doložit opakovaným podáním přihlášky ke vzdělávání v MŠ v případě,
že se jejich dítě v minulém roce pro velký počet žadatelů do školky nedostalo)
a

2) zájem o problematiku výchovy a vzdělávání dětí, který bude možné doložit
účastí na seminářích, jež budeme v naší mateřské škole realizovat v tomto
školním roce. Více o seminářích naleznete v rubrice Semináře pro rodiče".

 

pohádková kniha

00-titulka