eSchovka - naše pomůcky

 

Postupem času vytváříme v MŠ zásobárnu pomůcek k různým tématům
a pro různé vzdělávací oblasti tak, aby existovalo dostatečné množství
materiálu využitelného pro individuální vzdělávací potřeby jednotlivých dětí. 
Rádi využíváme eSchovku či jiné portály, které se tématu pomůcek věnují.
Postupem času budeme právě na eSchovku vkládat naše originální pomůcky.
Pro začátek sdílíme odkaz na jednu pomůcku jazykovou a jednu matematickou. 

Skládání množství – zlatý perlový materiál

Slova – pohyblivá abeceda

 

 

 

pohádková kniha

00-titulka