MŠ - vzdělávací instituce

 

Mateřská škola Milosrdných bratří získala v roce 2016 status "vzdělávací instituce", a to díky akreditaci MŠMT. V rámci DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků může nyní škola organizovat kurzy pro pedagogické pracovníky i další odbornou veřejnost. V současné době realizujeme akreditované kurzy

Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD

Smysluplné pomůcky I.

Smysluplné pomůcky II.

(Bližší informace po rozkliknutí)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pohádková kniha

00-titulka