Pro studenty

Naše mateřská škola je otevřena studentům brněnských středních odborných, vyšších odborných a vysokých škol, kteří u nás mohou absolvovat povinnou praxi krátkodobého i dlouhodobého charakteru. V případě zájmu o domluvu praxe kontaktujte e mailem vedení MŠ.

 

Stážové pozice:

 

Pedagogická práce v MŠ
práce se skupinkou dětí ve věku od 3 do 6 let – vedení skupiny, motivace dětí k denní činnosti, vedení logopedické průpravy, vedení tělovýchovných chvilek, příprava týdenních vzdělávacích plánů,  příprava jednorázových akcí (den dětí, Mikuláš, Vánoční besídka atd. - dle momentální situace), výtvarné činnosti, hudební chvilky, rozvoj kompetencí dětí ve skupině, evaluace.

Individuální práce s dítětem se SVP
práce s jednotlivými dětmi na základě jejich individuálních potřeb, seznámení s jejich individuálními vzdělávacími plány, způsoby práce s dětmi se speciálními potřebami, speciálně pedagogická předškolní diagnostika, logopedická prevence a intervence. Aktuálně v MŠ lze realizovat praxi v oblastii logopedi, somatopedie a psychopedie.

 

pohádková kniha

00-titulka