Rámcový denní program

 

7:00 – 8.30        doba určená pro příchod dětí do mateřské školy 
                

6.45 – 9.45        spontánní aktivity, řízené a polořízené činnosti, individuální
                          práce s dětmi, 
                          rozcvička, elipsa, práce s pomůckami,
                          logopedická, psycholedická a somatopedická intervence
                          logopedická prevence

8:30 – 9.00       dopolední průběžná svačinka

10:00 – 12:00    pobyt dětí venku, při kterém probíhají spontánní i řízené činnosti
                          a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich 
                          celkový rozvoj s důrazem na pohyb, 
                          seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem
                          (v  případě  mimořádně nepříznivého počasí pokračují
                          polořízené či spontánní činnosti ve třídě)
                         

8:30 - 12:30       povinné předškolní vzdělávání

12.00 – 12:45    oběd

12.45 – 13:00    odchod dětí po obědě domů, hygiena, příprava na odpočinek
                         

13:00 – 14.30    spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, 
                          poslech pohádky a četba knihy na pokračování,
                          individuální tihé činnosti a individuální práce s dětmi

14.45 – 15:15   odpolední svačinka

14.45 – 16.30   činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry,  
                         pohybové aktivity dětí, pobyt venku

pohádková kniha

00-titulka