Fotogalerie

Fotografie z každodenního života v mateřské škole, z projektů a akcí vkládáme na externí fotogalerii MŠ. Přístupová hesla jsou k dispozici pouze rodičům dětí.

Pro účely inspirace rodičům a pedagogům, které zajímá Montessori přístup
v pedagogice,  dáváme nahlédnout do našich alb pomůcek, které průběžně
vyrábíme našim dětem a aktualizujeme v souvislosti se vzdělávací nabídkou:

Praktický život

Jazyk

Matematika

Svět kolem nás

Smyslová výchova

Výchova k míru

Nahlédnout můžete i do naší školky skrze album Prostory MŠ

 

pohádková kniha

00-titulka

001502