Kurzy pro pedagogy

 Aktuální termíny kurzů a PŘIHLAŠOVÁNÍ

 

KURZ TERMÍNY
Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku syndromu ADHD
Zrovna není žádný termín otevřený.
Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku poruch autistického spektra
Zrovna není žádný termín otevřený.
Smysluplné pomůcky I Zrovna není žádný termín otevřený.
Smysluplné pomůcky II Zrovna není žádný termín otevřený.

 

OBSAH jednotlivých kurzů:

 

1. Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku 
                         syndromu ADHD 

 

Akreditace MŠMT - Č.j.: MSMT- 27267/2019-1-838
I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ  (Šablony pro MŠ a ZŠ II)
Časová dotace - 8 hodin
Cena kurzu - 990 Kč
Lektoři: Bc. Petra Škrdlíková, Mgr. Filip Škrdlík
Kurz je určen učitelům MŠ, speciálním pedagogům, psychologúm, asistentúm pedagoga
Podrobné informace o kurzu: ADHD

 

2. Inkluze v MŠ se zaměřením 
                         na problematiku PAS


Akreditace MŠMT - Č.j.: MSMT- 27267/2019-1-838
I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ (Šablony pro MŠ a ZŠ II)
Časová dotace: 8 hodin
Cena kurzu - 990 Kč
Lektor: Mgr. Tereza Procházková, Mgr. Lucie Krejčířová
Kurz je určen učitelům MŠ, speciálním pedagogům, psychologům, asistentům pedagoga
Podrobné informace o kurzu: PAS

 

3.  Inkluze v MŠ
         - smysluplné didaktické pomůcky I

(výroba a možnosti používání smysluplných didaktických pomůcek jako prostředku pro efektivní integraci dětí do běžných tříd MŠ, a dále rozvoj kompetencí dítěte k následnému zvládnutí trivia, předmatematické představy).

Akreditace MŠMT -  č.j.: MSMT- 13579/2018-1-524
Čaová dotace: 8 hodin
Cena kurzu: 990 Kč
Lektoři: Mgr. Tereza Procházková, Mgr. Lucie Krejčířová
2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – Šablony pro MŠ a ZŠ II
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – Šablony pro MŠ a ZŠ II
Cílová skupina: učitelé MŠ, asistenti pedagoga, speciální pedagogové, psychologové
Podrobné informace o kurzu:   Smysluplné pomůcky I

4. Inkluze v MŠ
         - smysluplné didaktické pomůcky II

(výroba a možnosti používání smysluplných didaktických pomůcek jako prostředku pro efektivní integraci dětí do běžných tříd MŠ, a dále rozvoj kompetencí dítěte k následnému zvládnutí trivia, předmatematické představy).

Akreditace MŠMT -  č.j.: MSMT- 13579/2018-1-524
Časová dotace: 8 hodin
Cena kurzu: 990 Kč
Lektoři: Mgr. Tereza Procházková, Mgr. Lucie Krejčířová
2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – Šablony pro MŠ a ZŠ II
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – Šablony pro MŠ a ZŠ II
Cílová skupina: učitelé MŠ, asistenti pedagoga, speciální pedagogové, psychologové
Ukázky našich pomůcek jsou k nahlédnutí ve Fotogalerie
Podrobné informace o kurzu    Smysluplné pomůcky II

 

 Metodická konultace na téma ADHD/PAS.

 

Vzhledem k epidemiologické situaci si nejsme jisti, jak bude reálné pořádat celodenní kurzy v naší mateřské škole v tomto školním roce. Zártoveň není možné ani jeden z kurzů realizovat on line, protože jsou do velké míry založeny na praktických ukázkách, které jsou závislé na prostředí. Z tohoto důvodů nabízíme jako alternativu ke kurzům možnost indicivuálních konzultací na téma vzdělávání dětí s ADHD a PAS. V případě zájmu o takovou konzultaci prosíme kontaktujte ředitelku MŠ na jejím e mailu: petra.skrdlikova(zavináč)milosrdni.cz. Děkujeme!

 


Pro přihlášení rozklikněte konkrétní kurz a vyplňte formulář. Případně se můžeze přihlásit prostřednictvím emailu  vzdelavani (zavinac) milosrdni.cz.
Po potvrzení rezervace místa v kurzu obdržíte pokyny k platbě a bližší informace ke kurzu.

Co když je termín kurzu již naplněný?
Přihlásit se můžete i na obsazený kurz jako náhradník. V případě, že se uvolní nějaké místo, Vás obratem budeme kontaktovat.

pohádková kniha

00-titulka

kniha 3 boxík