Dokumenty

 

Školní vzdělávací program

Školní řád

Výroční zprávy

Stravovací řád

Další důležité dokumenty

     - Etiický kodex

     - Dotazníky pro rodiče

     - Kriteria pro přijetí 2020 - 21 (aktualizováno v souvislosti se situací
                                                     ohledně Covid 19)

     - Úplata za předškolní vzdělávání

     - Inspekční zprávy

Formuláře ke stažení

     - Žádost o přijetí

     - Evidenční list dítěte

     - Zmocnění k vyzvedávání

     - Žádost o poskytnutí zdravotní péče

     - Odhlášení dítěte z MŠ

     - Přihláška ke stravování

 

pohádková kniha

00-titulka