Pro studenty

Naše mateřská škola je otevřena studentům brněnských středních odborných, vyšších odborných a vysokých škol, kteří u nás mohou absolvovat povinnou praxi krátkodobého i dlouhodobého charakteru. Od r. 2020 patří mateřská škola mezi fakultní mateřské školy PdF MU. Předmětem zájmu studentů o praxi či stáž u nás je předškolní pedagogika s prvky Montessori a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami předevšim v oblasti psychopedie, etopedie
a logopedie. 

V případě zájmu o domluvu praxe kontaktujte
e mailem vedení MŠ.

Fakultní školka

 

 pohádková kniha

00-titulka

001502