Spolupráce a podpora

 

 

Operační program Jana Ámose Komenského - podpora a vzdělávání
v MŠ

2023-EU logo 

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené
na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál
každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České
republiky a zlepšení životních podmínek jejich obyvatel.

Aktivity projektu cílí na zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzívnímu
vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání
prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol
a školských zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory
zavádění inovativních metod výuky.

Náš projekt

 

MAP III - "MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ III"

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně (MAP), který pomáhá
financovat projekty v oblasti základních a mateřských škol i zájmového
a neformálního vzdělávání, pokračuje. Jeho cílem je aktualizovat a dále
rozšířit stávající Místní akční plán rozvoje vzdělávání v Brně, který byl
vytvořen a doplňován ve dvou už ukončených projektech. "MAP III podpoří
školy a jiné subjekty v dalším společném plánování aktivit v oblasti vzdělávání
dětí a žáků do 15 let. Spolupráce je stejně jako u projektů MAP I a MAP II
zaměřená zejména na společné informování, vdělávání, plánování partnerských
aktivit pro řešení problémů, které jsou specifické právě pro oblast vzdělávání
v Brně. Aktualizace MAP je navíc důležitá pro připravované investice v oblasti
základních a mateřských škol i zájmového a neformálního vzdělávání. Do MAP III
se zapojily všechny základní a mateřské školy zřízené městem Brnem
a městskými částmi, dále školy jiných zřizovatelů a základní umělecké školy.

 

Women for Women

Díky spolupráci s obecně prospěšnou společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci projektu W4W: SOS do školky, je od plateb za stravování osvobozeno jedno dítě z naší mateřské školy, jehož rodina se aktuálně nachází v nepříznivé finanční situaci. Osvobození od plateb se týká termínu od 6. 3. 2023 do 30. 6. 2023.

2023-logo WfW

 

KpppB

poradna - LOGO PRO WEBY SKOL
Psychologickou a speciálně pedagogickou podporu v rámci vzdělávání poskytuje našim dětem Křesťanská pedagogicko - psychologická poradna v Brně. V případě potřeby se na její pracovníky mohou jak rodiče tak pedagogové školky kdykoli obrátit. Bližší info a kontakt do KPPPB - zde

 

  

Program PŘEČTI

unnamed

Děkujeme organizaci Mezi námi, o.p.s za realizaci projektu PŘEČTI. Díky němu naši školku pravidelně navštěvuje paní Ivana. Paní Ivana je dobrovolnice, která se skrze organizaci Mezi námi rozhodla věnovat trochu svého volného času dětem. Dětem, které nejsou z její z rodiny, ale kterým může přispět do jejich života poutavou četbou krásných příběhů. 

 

Velké díky

vám všem, kteří jakkoli přispíváte k provozu naší mateřské školy
v klášteře milosrdných bratří.  Jsme vděčni, že nás podporujete
vlídným slovem, modlitbou, praktickou pomocí a finančními dary.

 

Za možnost používat obrázky a grafické prvky v naší školce i materiálech děkujeme

 

             panu Joelu Henriquesovi
We are grateful to Mr. Joel Henriques for granting the permission to use
his images and graphic in our school and materials.

 

 

 

pohádková kniha

00-titulka

001502