Spolupráce a podpora

2021-msmb-plakát EU -malý

 
 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání v městě Brně II

Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity předcházejícího projektu MAP Brno a dále je rozvinout. Jednotlivé aktivity projektu řeší aktualizaci strategického dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“, který je výstupem minulého projektu, dále zvyšování kvality předškolního vzdělávání, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti na základních školách a rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka. Projekt se také zabývá kvalitou základního uměleckého vzdělávání, vzděláváním v oblasti přírodních věd a polytechniky, vzděláváním nadaných dětí a žáků a podporou talentu.

Na školách v rámci projektu probíhají konkrétní aktivity na podporu rozvoje výše uvedených oblastí, např. projektové dny, kroužky, společné aktivity se subjekty podporujícími vzdělávání – knihovny, aj.

Pedagogičtí pracovníci zapojených škol v projektu mohou využívat praktické workshopy v podporovaných oblastech, po celou dobu realizace projektu probíhá sdílení zkušeností mezi školami a vzájemné návštěvy pedagogů ve výuce s cílem výměny zkušeností a profesního rozvoje pedagogů.

více o projektu

V souvislosti se zapojením do projektu obdrží škola v roce 2022 finanční prostředky na pořízení výukových pomůcek pro práci s dětmi pro oblast čtenářské pregramotnosti. 

 

 

poradna - LOGO PRO WEBY SKOL
Psychologickou a speciálně pedagogickou podporu v rámci vzdělávání poskytuje našim dětem Křesťanská pedagogicko - psychologická poradna v Brně. V případě potřeby se na její pracovníky mohou jak rodiče tak pedagogové školky kdykoli obrátit. Bližší info a kontakt do KPPPB - zde

 

  

 

Velké díky

vám všem, kteří jakkoli přispíváte k provozu naší mateřské školy
v klášteře milosrdných bratří.  Jsme vděčni, že nás podporujete
vlídným slovem, modlitbou, praktickou pomocí a finančními dary.

 

Za možnost používat obrázky a grafické prvky v naší školce i materiálech děkujeme

 

             panu Joelu Henriquesovi
We are grateful to Mr. Joel Henriques for granting the permission to use
his images and graphic in our school and materials.

 

 

 

pohádková kniha

00-titulka

kniha 3 boxík