Školní řád

 

Ředitelka Mateřské školy Milosrdných bratří na základě
zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, (dále jen „školský zákon“),
v platném znění, s přihlédnutím k Vyhlášce MŠMT č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
Úmluvy o právech dítěte a dalších právních norem
dotýkajících se mateřské školy, vydává školní řád Mateřské školy
Milosrdných bratří:

Školní řád od 1.9.2021

 

pohádková kniha

00-titulka

001502