Rámcový denní program

 

6.45 – 8.30        doba určená pro příchod dětí do mateřské školy 
                

6.45 – 9.45        spontánní aktivity, řízené činnosti, individuální práce s dětmi, 
                          rozcvička, komunitní kruh, řízené činnosti
                          a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí 
                          plánované dle ŠVP, logopedická prevence, práce s pomůckami

9:00 – 9.20        dopolední svačina

9.30 – 11.30      pobyt dětí venku, při kterém probíhají spontánní i řízené činnosti
                          a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich 
                          celkový rozvoj s důrazem na pohyb, 
                          seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem
                          (v  případě  nepříznivého počasí pokračují řízené
                          či spontánní činnosti 
                          v budově školky)

8:30 - 12:30       povinné předškolní vzdělávání

12.00 – 12.30   oběd

12.30 – 12.45    odchod dětí po obědě domů, hygiena, příprava na odpočinek
                         

12.45 – 14.30    spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, 
                          poslech pohádky a četba knihy na pokračování,
                          individuální práce s dětmi.

14.30 – 15:00   odpolední svačinka

14.45 – 16.30    činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry,  
                         pohybové aktivity dětí, pobyt venku

 

pohádková kniha