Organizace školního roku

PROVOZ V DOBĚ LETNÍCH, ZIMNÍCH, JARNÍCH
A PODZIMNÍCH PRÁZDNIN URČUJE ŠKOLA PO DOHODĚ
SE ZŘIZOVATELEM:


 Školní rok začíná  v pondělí 3. září 2018

 

  • Podzimní prázdniny: neomezený provoz
  • Vánoční prázdniny: MŠ je uzavřena od 24.12.2018 do 2.1.2019
  • Pololetní prázdniny: neomezený provoz
  • Jarní prázdniny: na základě souhlasu všech rodičů přerušení provozu (čas se využije na opravy a údržbu mš)
  • Velikonoční prázdniny: 19.4.. - 22.4. 2019
  • Letní prázdniny: po dobu letních prázdnin je provoz MŠ zajištěn na dobu dvou týdnů. Přesné datum provozu bude oznámeno rodičům v součinnosti s kuchyní MŠ Nádvorní nejpozději 2 měsíce před začátkem prázdnin.

 

     ... a končí v pátek 28. června 2019

 

pohádková kniha