Náš tým

Personální obsazení

 

Bc. Petra Škrdlíková

 

vystudovala obor speciální pedagogika se zaměřením na logopedickou
péči  na PdF MU v Brně a a rámci dalšího vzdělávání absolvovala mimo jiné vzdělávání v Montessori pedagogice pro MŠ, Feuersteinově instrumentálním obohacování a je certifikovanou instruktorkou programu Masáže děti dětem (MISA International). Je spoluautorkou knihy
Dost dobří rodiče aneb drobné chyby ve výchově dovoleny, odborných
či populárně naučných článků na téma výchovy a práce s dětmi se syndromem ADHD a autorkou knihy Hyperaktivní předškoláci.  Jednou z myšlenek, které prosazuje při práci s dětmi  je potřeba "teplého hnízda pro pozdější bezpečný let". Vychovala tři syny a raduje se zatím z jednoho vnoučka. V naší MŠ působí na pozici ředitelky. V rámci vzdělávacích aktivit pro dospělé vede coby lektorka semináře na téma výchovy dětí a problematiky syndromu ADHD.

 

 

Bc. Martina Brajerčíková


je absolventkou oboru Učitelství pro mateřské školy a v současné době také studentkou navazujícího magisterského oboru Předškolní pedagogika na Masarykově univerzitě. V naší školce působí od roku 2020 napicizi učitelka. Setkala se u nás poprvé s principy Montessori pedagogiky, ve kterých objevila hluboký smysl. V současné době se zaměřuje na rozšiřování kvalifikace a poznatků v této oblasti, absolvovala například kurz Montessori pedagogiky v MŠ. Ve své práci využívá situační učení, individuální přístup a respektující komunikaci. Dětem se snaží zajistit bezpečné a připravené prostředí pro jejich rozvoj. Jejím nejlepším pracovním nástrojem a darem je vřelost.

 

Bc. Leona Bikárová

působí v naší mateřské škole na pozici učitelka.
Na svoje vzdělání v oboru předškolní pedagogiky navázala studiem sociální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně a oba obory dlouhodobě využívá
ve své službě druhým. Je také  certifikovanou lektorkou Hejného metody matematiky pro předškolní vzdělávání a lektorkou romského jazyka na PdF MU v Brně.
Leona dlouhodobě působí v předškolním vzdělávání, přičemž jejím tématem dosud bylo vzdělávání dětí cizinců a problematika vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Vzhledem k jejímu zaujetí pro matematiku spolupracuje se ZŠ Merhautova v Brně, kde se věnuje dětem v oblasti rozvoje matematiky.

Je maminkou čtyř dcer a babičkou tří vnoučat.

 

Eva Škubalová

 

studovala český a anglický jazyk na Filosofické fakultě Ostravské Univerzity a během své dlouholeté praxe na ZŠ se zabývala nápravou specifických poruch učení u dětí. Později založila Agenturu RODINA, v níž se věnovala péči o malé děti a přípravě na jejich začlenění do předškolního vzdělávání.  V naší školce pracuje na pozici asistentky pedagoga a kromě toho se vzdělává v oblasti pedagogiky Marie Montessori a společného vzdělávání se zaměřením  na mentální oslabení. Radost jí dělají její tři dcery a pět vnoučků.

 

 

Mgr. Lucie Krejčířová

 

Vystudovala obor Speciální pedagogika pro učitele na Masarykově univerzitě
v Brně. Zajímá se o problematiku souběžného postižení více vadami a PAS. Pracuje v MŠ a ZŠ Brno, Kociánka  a v naší školce působí jako speciální pedagog a lektorka kurzů pro pedagogickou veřejnost na téma problematiky PAS a výroby pomůcek pro děti s postižením. Je maminkou dvou dětí. 

 

Mgr. Tereza Procházková

vystudovala speciální pedagogiku a arteterapii na MU Brno a v rámci dalšího vzdělávání také akreditované vzdělávání v Montessori pedagogice pro MŠ.
S naší školkou je pevně spjata od jejího vzniku a nyní v ní působí jako lektorka akreditovaných kurzů pro odbornou veřejnost, které se týkají problematiky PAS nebo využití didaktických pomůcek pro efektivní integraci dětí do běžných MŠ (Smysluplné pomůcky I a II) a jako podpora školky "na dálku" :-). 

 

Bohumila Hudcová

 

O to, aby bylo všude čisto a děti měly včas na stole svačinku,
se poctivě stará "teta Bohunka". Má čtyři už dospělé děti a tři vnoučátka, a přesto si s radostí užívá výskotu našich malých svěřenců.

 

Pomáhají nám

 
Neodmyslitelnou součástí našeho týmu se stal také Dr. Milan Jarý. 
"Pan Milan" připravuje dětem programy polytechnického charakteru.
Moc děkujeme za čas, který dětem věnuje. Bez něj by to prostě nebylo
ono :-).
 

 

 

 

 

 

 

pohádková kniha

00-titulka