Náš tým

Personální obsazení

 

Bc. Petra Škrdlíková

 

vystudovala obor speciální pedagogika se zaměřením na logopedickou
péči  na PdF MU v Brně a a rámci dalšího vzdělávání absolvovala mimo jiné vzdělávání v Montessori pedagogice pro MŠ, Feuersteinově instrumentálním obohacování a je certifikovanou instruktorkou programu Masáže děti dětem (MISA International). Je spoluautorkou knihy
Dost dobří rodiče aneb drobné chyby ve výchově dovoleny, odborných či populárně naučných článků na téma výchovy a práce s dětmi se syndromem ADHD a autorkou knihy Hyperaktivní předškoláci.  Jednou z myšlenek, které prosazuje při práci s dětmi  je potřeba "teplého hnízda pro pozdější bezpečný let". Vychovala tři syny. V naší MŠ působí na pozici ředitelky. V rámci vzdělávacích aktivit pro dospělé vede coby lektorka semináře na téma výchovy dětí a problematiky syndromu ADHD.

 

Mgr. Tereza Procházková

vystudovala speciální pedagogiku a arteterapii na MU Brno a v rámci dalšího vzdělávání také akreditované vzdělávání v Montessori pedagogice pro MŠ.
Její přístup k  dětem je založen především na otevřeném přijetí každého z nich 
a respektování jejich individuálních potřeb.  V MŠ pracuje na sdílené pracovní pozici učitelka/speciální pedagog a je pověřena metodickým vedením vzdělávání dětí. Kromě toho je také lektorkou akreditovaných kurzů pro odbornou veřejnost, které se týkají problematiky PAS nebo využití didaktických pomůcek pro efektivní integraci dětí do běžných MŠ (Smysluplné pomůcky I a II).

 

Bc. Martina Brajerčíková

 

vystudovala předškolní pedagogiku na MU, nyní pokračuje ve studiu téhož oboru v magisterském programu. Mezi její lásky patří hudba a sborový zpěv. V naší MŠ pracuje na pozici učitelka předškolního vzdělávání.

 

Mgr. Marie Bendová

 

vystudovalaspeciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii a působí v naší školce na sdílené pozici asistenta pedagoga a učitele se zaměřením na logopedickou prevenci a speciálně pedagogickou intervenci u dětí. Ve svém volném čase se věnuje vedení dětského oddílku a pořádá letní tábory a akce pro děti. Absolvovala vzdělávací programy Základy znakového jazyka I a II. V práci s malými dětmi vidí smysl a naplnění.

 

Mgr. Lucie Krejčířová

 

Vystudovala obor Speciální pedagogika pro učitele na Masarykově univerzitě v Brně. Zajímá se o problematiku souběžného postižením více vadami a PAS. Pracovala v MŠ a ZŠ Brno, Kociánka  nyní čerpá rodičovsou dovolenou. Dlouhodobě se věnuje tématu „Výroba a práce s pomůckami“, neboť pomůcky považuje za efektivní nástroj při vzdělávání dětí, a to nejen dětí s postižením. Není divu, že jsou pomůcky styčným bodem její spolupráce s MŠMB. Lucie lektoruje spolu s Terezou Procházkovou kurzy s názvem Smysluplné pomůcky I a II a je-li potřeba, podporuje školku svými nápady a postřehy.

 

Bohumila Hudcová

 

O to, aby bylo všude čisto a děti měly včas na stole svačinku,
se poctivě stará "teta Bohunka". Má čtyři už dospělé děti a tři vnoučátka, a přesto si s radostí užívá výskotu našich malých svěřenců.

 

Pomáhají nám

 
Neodmyslitelnou součástí našeho týmu se stal také Dr. Milan Jarý. 
"Pan Milan" připravuje dětem programy polytechnického charakteru.
Moc děkujeme za čas, který dětem věnuje. Bez něj by to prostě nebylo ono :-).
 

 

 

 

 

 

 

pohádková kniha

00-titulka