Formuláře ke stažení

platné ve šk.roce 2018 - 2019

 

Žádost o přijetí do mateřské školy pro rok 2018 - 19 
                         Žádost o přijetí détěte do M%S MB - 2019.pdf

                         Vyjádření lékaře_příloha k žádosti o přijetí.pdf

Evidenční list - připravuje se

2018-MŠBrno-Pověření k odvádění dítěte.pdf

Informovany-souhlas_se zpracováním osobních údajů

formulář žádosti o poskytnutí zdr.péče.doc

Dotazník pro rodiče - reviduje se

Ukončení docházky.pdf

Souhlas se zpracováním osobních údajů MŠMB.pdf

 

 

pohádková kniha