O sociálních kompetencích v mateřské škole

13. 10. 2016 | Aktuality

Článek o sociálních kompetencích u předškolních dětí vyšel v říjnovém čísle časopisu Informatorium. Autorkou textu je paní ředitelka Petra Škrdlíková, mediálními hvězdami na některých fotografiích jsou děti z MŠ Milosrdných bratří. Článek je k dispozici zde -  O soc.kompetencích v MŠ.pdf

KNIHY POHÁDEK
NAŠICH DĚTÍ:

pohádková kniha

00-titulka