Komunikace s dítětem

05.02.2019 - 05.02.2019 | MŠ MB

seminář pro rodiče a zájemce o výchovu a vzdělávání dětí na téma komunikace.

Komunikovat spolu navzájem můžeme mnoha různmi cestami a způsoby. Můžeme spolu mluvit nebo komunikovat neverbálně, slovem můžeme druhého povzbudit ale i ranit, můžeme druhého povzbudit, ale i demotivovat. To stejné platí i pro komunikaci s dětmi. Jak tedy můžeme komunikací přispět ke zdravé atmosféře doma i ve školce? Jak můžeme svým přístupem dítěti prospět?

 

Seminář se uskuteční v MŠ Milosrdných bratří od 17 hodin a je třeba se na něj předem přihlásit.

Lektorkou semináře je ředitelka školy Petra Škrdlíková

Kapacita semináře je již naplněna

 

pohádková kniha