Přijímání dětí 2018/19

Do naší mateřské školy přicházejí rodiče, kteří hledají podnětné prostředí pro své dítě v čase  jeho vzdělávání. Tito rodiče jsou si vědomi významu prezentovaných hodnot, s nimiž se děti v tomto věku v mateřské škole setkávají a vnímají také možnosti jednotlivých vzdělávacích systémů, které jsou v okolí k dispozici. Rádi bychom podpořili snahy rodičů, kterým je blízký náš styl práce s dětmi, přístup, metody a hodnoty a nabízíme jim možnost účasti na několika rodičovských setkáních, jejichž tématem bude vždy výchova a vzdělávání dětí v předškolním věku. Ochota porozumět potřebám svých dětí, ochota hledat pro ně cesty a ochota vzdělávat se v dané problematice v podobě absolvovaných vzdělávacích seminářú (nejen u nás, ale i v jiných vzdělávacích institucích) bude v roce 2018 - 19 jedním z kriterií pro přijetí dítěte do MŠ.

 

 

 

 

 

 

 

Ohodnoťte nás!

nalepka_online_big