Náš tým

Personální obsazení

 

Bc. Petra Škrdlíková

 

vystudovala obor speciální pedagogika se zaměřením na logopedickou
péči  na PdF MU v Brně a a rámci dalšího vzdělávání absolvovala mimo jiné vzdělávání v Montessori pedagogice pro MŠ a je certifikovanou instruktorkou programu Masáže děti dětem (MISA International). Je spoluautorkou knihy
Dost dobří rodiče aneb drobné chyby ve výchově dovoleny, odborných či populárně naučných článků na téma výchovy a práce s dětmi se syndromem ADHD a autorkou knihy Hyperaktivní předškoláci.  Jednou z myšlenek, které prosazuje při práci s dětmi  je potřeba "teplého hnízda pro pozdější bezpečný let". Vychovala tři syny. V naší MŠ působí na pozici ředitelky. V rámci vzdělávacích aktivit pro dospělé vede coby lektorka semináře na téma výchovy dětí a problematiky syndromu ADHD.

 

Mgr. Daniela Asszonyi

 

působí v naší MŠ na pozici učitelka. Vystudovala speciální pedagogiku
na Karlově univerzitě v Praze a během svého života působila jako učitelka na ZŠ ve třídě pro děti se speciálními poruchami učení a chování a následně jako vedoucí sociální služby zaměřené na ranou péči pro děti s kombinovaným postižením při Slezské diakonii. V naší MŠ využívá téměř veškeré své dosavavadní vzdělání, především však vzdělání v logopedii a alternativní
a augmentativní komunikaci. Vede individuální i skupinovou podporu dětem
s logopedickými obtížemi. Je maminkou dvou synů.

 

Bc. et Bc. Monika Obrová

 

pracuje v naší školce na sdílené pozici učitelka / asistentka pedagoga .
Monika vystudovala odor Pedagogické asistenství a obor Předškolní
pedagogika na PdF MU v Brně.
Jejím velkým koníčkem je hudba. Monika ráda zpívá a hraje na klavír.

 

Ing. Miroslava Šťovíčková

 

působí v MŠ na pozici asistentky pedagoga a je k dispozici nejen dvěma
z našich kamarádů, kteří její podporu potřebují nejvíce, ale všem,
kdo jsou zrovna nablízku. V práci ve školce využívá nejen svých odborných
znalostí (absolvovala vzdělávání v metodě Feuersteinovo instrumentální
obohacování), ale také zkušeností s výchovou vlastních čtyř dětí
a svůj "koníček", kterým je moderní gymnastika.

 

Mgr. Tereza Procházková

vystudovala speciální pedagogiku a arteterapii na MU Brno a v rámci dalšího vzdělávání také akreditované vzdělávání v Montessori pedagogice pro MŠ.
Její přístup k  dětem je založen především na otevřeném přijetí každého z nich 
a respektování jejich individuálních potřeb.  V MŠ pracuje na pozici učitelky,
v současné době však čerpá rodičovskou dovolenou a se školkou spolupracuje externě na pozici speciální pedagog a  lektorka akreditovaných kurzů pro odbornou veřejnost, které se týkají problematiky PAS nebo využití didaktických pomůcek pro efektivní integraci dětí do běžných MŠ (Smysluplné pomůcky I a II).

 

Mgr. Lucie Krejčířová

 

Vystudovala obor Speciální pedagogika pro učitele na Masarykově univerzitě v Brně. Zajímá se o problematiku souběžného postižením více vadami a PAS. Pracovala v MŠ a ZŠ Brno, Kociánka  nyní čerpá rodičovsou dovolenou. Dlouhodobě se věnuje tématu „Výroba a práce s pomůckami“, neboť pomůcky považuje za efektivní nástroj při vzdělávání dětí, a to nejen dětí s postižením. Není divu, že jsou pomůcky styčným bodem její spolupráce s MŠMB. Lucie lektoruje spolu s Terezou Procházkovou kurzy s názvem Smysluplné pomůcky I a II a je-li potřeba, podporuje školku svými nápady a postřehy.

 

Bohumila Hudcová

 

O to, aby bylo všude čisto a děti měly včas na stole svačinku,
se poctivě stará "teta Bohunka". Doma má čtyři už dospělé děti
a o to více si užívá výskotu a radosti našich malých svěřenců. 

 

Veronika Bučková

 

patří do podpůrného týmu naší mateřské školy. Hlavním jejím zájmem je
v současné době studium farmacie na Farmaceutické fakultě VFU v Brně 
a vedení hasičského oddílu ve SDH Brno - Bosonohy, ale pokud to její čas
dovolí, je připravena zastat provozní činnosti v době nemoci nebo čerpání
dovolené paní provozní v naší MŠ. Ráda vyrábí pomůcky pro děti a tuto
praxi považuje za významnou pro svouji budoucnost:-).

Pomáhají nám

 

Neodmyslitelnou součástí našeho týmu se stali také Dr. Hanka Konicarová
a Dr. Milan Jarý. "Babička Hanka" je věrnou a vytrvalou čtenářkou pohádek
a "pan Milan" připravuje dětem programy polytechnického charakteru.
Oběma moc děkujeme za čas, který naší školce věnují.






 

 

 

 

 

 

 

 

pohádková kniha