Náš tým

Personální obsazení

 

Bc. Petra Škrdlíková

 

vystudovala obor speciální pedagogika se zaměřením na logopedickou
péči  na PdF MU v Brně a a rámci dalšího vzdělávání absolvovala mimo jiné vzdělávání v Montessori pedagogice pro MŠ, Feuersteinově instrumentálním obohacování a je certifikovanou instruktorkou programu Masáže děti dětem (MISA International). Je spoluautorkou knihy
Dost dobří rodiče aneb drobné chyby ve výchově dovoleny, odborných či populárně naučných článků na téma výchovy a práce s dětmi se syndromem ADHD a autorkou knihy Hyperaktivní předškoláci.  Jednou z myšlenek, které prosazuje při práci s dětmi  je potřeba "teplého hnízda pro pozdější bezpečný let". Vychovala tři syny. V naší MŠ působí na pozici ředitelky. V rámci vzdělávacích aktivit pro dospělé vede coby lektorka semináře na téma výchovy dětí a problematiky syndromu ADHD.

 

Mgr. Daniela Asszonyi

 

působí v naší MŠ na pozici učitelka. Vystudovala speciální pedagogiku
na Karlově univerzitě v Praze a během svého života působila jako učitelka na ZŠ ve třídě pro děti se speciálními poruchami učení a chování a následně jako vedoucí sociální služby zaměřené na ranou péči pro děti s kombinovaným postižením při Slezské diakonii. V naší MŠ využívá téměř veškeré své dosavavadní vzdělání, především však vzdělání v logopedii a alternativní
a augmentativní komunikaci. Vede individuální i skupinovou podporu dětem
s logopedickými obtížemi. Je maminkou dvou synů.

 

Bc. et Bc. Monika Obrová

 

pracuje v naší školce na sdílené pozici učitelka / asistentka pedagoga .
Monika vystudovala odor Pedagogické asistenství a obor Předškolní
pedagogika na PdF MU v Brně.
Jejím velkým koníčkem je hudba. Monika ráda zpívá a hraje na klavír.

 

Ing. Miroslava Šťovíčková

 

působí v MŠ na pozici asistentky pedagoga a je k dispozici nejen dvěma
z našich kamarádů, kteří její podporu potřebují nejvíce, ale všem,
kdo jsou zrovna nablízku. V práci ve školce využívá nejen svých odborných
znalostí (absolvovala vzdělávání v metodě Feuersteinovo instrumentální
obohacování), ale také zkušeností s výchovou vlastních čtyř dětí
a svůj "koníček", kterým je moderní gymnastika.

 

Mgr. Tereza Procházková

vystudovala speciální pedagogiku a arteterapii na MU Brno a v rámci dalšího vzdělávání také akreditované vzdělávání v Montessori pedagogice pro MŠ.
Její přístup k  dětem je založen především na otevřeném přijetí každého z nich 
a respektování jejich individuálních potřeb.  V MŠ pracuje na pozici učitelky,
v současné době však čerpá rodičovskou dovolenou a se školkou spolupracuje externě na pozici speciální pedagog a  lektorka akreditovaných kurzů pro odbornou veřejnost, které se týkají problematiky PAS nebo využití didaktických pomůcek pro efektivní integraci dětí do běžných MŠ (Smysluplné pomůcky I a II).

 

Mgr. Lucie Krejčířová

 

Vystudovala obor Speciální pedagogika pro učitele na Masarykově univerzitě v Brně. Zajímá se o problematiku souběžného postižením více vadami a PAS. Pracovala v MŠ a ZŠ Brno, Kociánka  nyní čerpá rodičovsou dovolenou. Dlouhodobě se věnuje tématu „Výroba a práce s pomůckami“, neboť pomůcky považuje za efektivní nástroj při vzdělávání dětí, a to nejen dětí s postižením. Není divu, že jsou pomůcky styčným bodem její spolupráce s MŠMB. Lucie lektoruje spolu s Terezou Procházkovou kurzy s názvem Smysluplné pomůcky I a II a je-li potřeba, podporuje školku svými nápady a postřehy.

 

Bohumila Hudcová

 

O to, aby bylo všude čisto a děti měly včas na stole svačinku,
se poctivě stará "teta Bohunka". Doma má čtyři už dospělé děti
a o to více si užívá výskotu a radosti našich malých svěřenců. 

 

Veronika Bučková

 

patří do podpůrného týmu naší mateřské školy. Hlavním jejím zájmem je
v současné době studium farmacie na Farmaceutické fakultě VFU v Brně 
a vedení hasičského oddílu ve SDH Brno - Bosonohy. V naší mateřské škole
působí v rámci projektu Severčeských dolů "Administrativní podpora
MŠ Milosrdných bratří s.r.o." a specializuje se především na pomoc s výrobou
pomůcek v rámci konceptu Montessori pedagogiky.

 

Pomáhají nám

 

Neodmyslitelnou součástí našeho týmu se stal také Dr. Milan Jarý.  "Pan Milan" připravuje dětem programy polytechnického charakteru. Moc děkujeme za čas, který dětem věnuje. Bez něj by to prostě nebylo ono :-).


 

 

 

 

 

 

 

 

pohádková kniha

00-titulka