Náš tým

Personální obsazení

 

Bc. Petra Škrdlíková

 

vystudovala obor speciální pedagogika se zaměřením na logopedickou
péči  na PdF MU v Brně a a rámci dalšího vzdělávání absolvovala mimo jiné vzdělávání v Montessori pedagogice pro MŠ a je certifikovanou instruktorkou programu Masáže děti dětem (MISA International). Je spoluautorkou knihy
Dost dobří rodiče aneb drobné chyby ve výchově dovoleny, odborných či populárně naučných článků na téma výchovy a práce s dětmi se syndromem ADHD a autorkou knihy Hyperaktivní předškoláci.  Jednou z myšlenek, které prosazuje při práci s dětmi  je potřeba "teplého hnízda pro pozdější bezpečný let". Vychovala tři syny.
V naší MŠ působí na pozici ředitelky. V rámci vzdělávacích aktivit pro dospělé vede coby lektorka semináře na téma výchovy dětí a problematiky syndromu ADHD.

 

Mgr. Daniela Asszonyi

 

působí v naší MŠ na pozici učitelka. Vystudovala speciální pedagogiku
na Karlově univerzitě v Praze a během svého života působila jako učitelka na ZŠ ve třídě pro děti se speciálními poruchami učení a chování a následně jako vedoucí sociální služby zaměřené na ranou péči pro děti s kombinovaným postižením při Slezské diakonii. V naší MŠ využívá téměř veškeré své dosavavadní vzdělání, především však vzdělání v logopedii a alternativní a augmentativní komunikaci. Je maminkou dvou synů.

 

Bc. Monika Obrová

 

pracuje v naší školce na sdílené pozici "školní asistent" - "asistent pedagoga"
a učitelka. Monika vystudovala odor Pedagogické asistenství na PdF MU
a v současné době dokončuje studium předškolní pedagogiky na téže fakultě.
Jejím velkým koníčkem je hudba. Monika ráda zpívá a hraje na klavír.

 

Ing. Miroslava Šťovíčková

 

působí v MŠ na pozici asistentky pedagoga a je k dispozici nejen dvěma
z našich kamarádů, kteří její podporu potřebují nejvíce, ale všem, kdo
jsou nablízku. V práci ve školce využívá nejen svých odborných znalostí,
ale také zkušeností s výchovou vlastních čtyř dětí a svůj "koníček", kterým je moderní gymnastika.

 

Mgr. Tereza Procházková

vystudovala speciální pedagogiku a arteterapii na MU Brno a v rámci dalšího vzdělávání také akreditované vzdělávání v Montessori pedagogice pro MŠ.
Její přístup k  dětem je založen především na otevřeném přijetí každého z nich 
a respektování jejich individuálních potřeb.  V MŠ pracuje na pozici učitelky,
v současné době však čerpá mateřskou dovolenou a ve školkou spolupracuje externě na pozici speciální pedagog. Je odbornicí v problematice vzdělávání dítěte s PAS. Na dané téma vede coby lektorka semináře pro odbornou veřejnost.

 

Bohumila Hudcová

 

O to, aby bylo všude čisto a děti měly včas na stole svačinku,
se poctivě stará "teta Bohunka". Doma má čtyři už dospělé děti
a o to více si užívá výskotu a radosti našich malých svěřenců. 

 

Pomáhají nám

 

Neodmyslitelnou součástí našeho týmu se stali také Dr. Hanka Konicarová
a Dr. Milan Jarý. "Babička Hanka" je věrnou a vytrvalou čtenářkou pohádek
a "pan Milan" připravuje dětem programy polytechnického charakteru.
Oběma moc děkujeme za čas, který naší školce věnují.


 

 

 

 

 

 

 

Ohodnoťte nás!

nalepka_online_big