Návštěva Milosrdných bratří v Grazu

17. listopadu 2015 jely paní učitelky z naší mateřské školy spolu s bratrem Martinem z brněnského konventu načerpat inspiraci do Štýrského Hradce v Rakousku. Cesta tam byla dlouho plánovaná, protože v Grazu se nachází mateřská škola, kterou Řád zřizuje. Kromě toho je tam ovšem veliká a nádherná sociální služba - domov pro lidi s mentálním postižením, lékárna a dvě nemocnice. Bylo krásné vnímat atmosféru "zaběhnutých" služeb, vnímat zkušenost, milosrdenství i moudrost bratří, kteří byli návštěvě průvodci.

 

pohádková kniha

00-titulka