Návštěva JAMU

Setkání s profesorkou Janáčkovy akademie múzických umění paní Barbarou Marií Willi bylo pro děti i jejich doprodov velkým zážitkem. Nejen že mohly vidět spoustu zajímavých klávesových nástrojů a slyšet hrát opravdovou umělkyni, ale samy si mohly vyzkoušet, jak zní cembalo a klavichord. Děkujeme!

Ohodnoťte nás!

nalepka_online_big