Výsledky přijímacího řízení

18. 5. 2020 | Aktuality

 

Pro školní rok 2020 - 2021 byly v přijímacím řízení přijaty 3 děti. U dalších tří dětí bylo přerušeno správní řízení v souvislosti s nutností doložení podkladů nutných k přijetí. Po doložení těchto dokladů ve stanoveném termínu bude správní řízení obnoveno a děti budou přijaty ke vzdělávání k 1.9. 2020. V případě nedoložení dokumentu v daném termínu bude místo nabídnuto dalšímu dítěti v pořadí. Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí budeme posílat v nejbližších dnech poštou nebo do datových schránek. Děkujeme za projevenou důvěru, moc si jí vážíme! :-)

Výsledky přijímacího řízení 2020.pdf

KNIHY POHÁDEK
NAŠICH DĚTÍ:

pohádková kniha

00-titulka